Recent developments in the distribution of wages in Europe

Report
Публикувано
11 May 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report gives an overview of recent developments in the distribution of wages in Europe from 2004 to 2011 – the period before and after the onset of the Great Recession. While the main focus is on the EU dimension, the report analyses relevant trends and developments within countries in a comRead more

This report gives an overview of recent developments in the distribution of wages in Europe from 2004 to 2011 – the period before and after the onset of the Great Recession. While the main focus is on the EU dimension, the report analyses relevant trends and developments within countries in a comparative perspective. The findings are drawn from two key data sources: the EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) and the Structure of Earnings Survey (SES). The analysis shows that wage inequality in the EU as a whole decreased up to 2008 due to a process of convergence in wage levels between European countries, while it increased after 2008, mainly as result of inequality developments within countries. Mixed patterns in the evolution of wage inequality are found across European countries. The report highlights the need for better and more frequently updated data on wage developments at EU level. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  76
  Референтен №: 
  EF1510
  ISBN: 
  978-92-897-1377-1
  Каталожен номер: 
  TJ-04-15-253-EN-N
  DOI: 
  10.2806/785387
  Catalogue info
 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15101
  Catalogue info

  Последни тенденции при разпределението на заплатите в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад е даден преглед на последните тенденции при разпределението на заплатите в Европа от 2004 до 2011 г. — периодът преди и след началото на Голямата рецесия. Основният акцент е върху европейското измерение, но за сравнение са анализирани тенденциите и развитията в самите държави. Констатациите са направени въз основа на два основни източника на данни: Статистика на ЕС относно доходите и условията на живот (ЕU-SILC), с годишни данни за периода 2004—2011 г., и изследването на структурата на заплатите (SES), с използване на данни от изданията на изследването през 2002 г., 2006 г. и 2010 г. Анализът показва, че неравенството в заплащането в ЕС като цяло е намалявало до 2008 г. поради процеса на сближаване на размера на заплатите между европейските държави, но е нараснало след 2008 г., главно в резултат на тенденциите към неравенство в отделни държави. В европейските държави са установени смесени модели на развитие на неравенството в заплащането. В доклада се изтъква необходимостта от по-добри и по-често актуализирани данни за заплатите на равнище ЕС.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар