Estimating labour market slack in the European Union

Report
Публикувано
18 July 2017
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  56
  Референтен №: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Каталожен номер: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF17111
  Catalogue info

  Оценка на недостатъчната заетост на пазара на труда в Европейския съюз

  Автор(и): 
  Eurofound

  Недостатъчната заетост на пазара на труда представлява изоставане на действителния обем на предлаганата работа спрямо обема на работа, какъвто желаят работниците. Най-важният показател за недостатъчната заетост е процентът на безработица, но изключителното поставяне на акцента върху него не отчита четирите пети от безработното население, които са по-скоро икономически неактивни, отколкото безработни. Много хора от тази група имат някаква форма на свързаност с пазара на труда — те искат да работят, търсят работа или са готови да работят. Освен това много от работещите на непълно работно време биха искали да работят повече часове. Целта на настоящия доклад е да се разработи по-нюансирана оценка за недостатъчната заетост, като се използват данните от Проучването от ЕС на работната сила, което дава възможност да бъдат идентифицирани и количествено определени принудително работещите на непълно работно време и икономически неактивните хора с известна свързаност с пазара на труда. Според изчисленията на авторите, през 2015 г. е имало около 50 милиона души в широката категория на недостатъчната заетост, като тази недостатъчна заетост е намалявала по-бавно в резултат на възстановяването, отколкото същинската безработица.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар