Exploring self-employment in the European Union

Report
Обновено
5 July 2021
Публикувано
21 September 2017
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, andRead more

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  74
  Референтен №: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Каталожен номер: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info

  Exploring self-employment in the European Union

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF17181
  Catalogue info

  Проучване на самостоятелната заетост в Европейския съюз

  Автор(и): 
  Eurofound

  В бързо променящата се сфера на труда традиционното деление на наети и самостоятелно заети лица е недостатъчно, за да се обхване днешното широко многообразие от самостоятелно заети работници в Европа. В настоящия доклад са установени пет категории самостоятелно заети лица, отразяващи големите различия в нагласата, нивата на доходите и показателите за здравето и благосъстоянието сред тази разнолика група. Въз основа на данни от шестото Европейско проучване за условията на труд (ЕWCS) и Проучването на работната сила в Европейския съюз (ЕU-LFS), анализът показва, че при мнозинството от самостоятелно заетите работници качеството на работните места е високо. Съществува обаче загриженост по отношение на така наречените икономически зависими работници: те са класифицирани като самостоятелно заети, но им липсва както автономността, предлагана обикновено от самостоятелната заетост, така и социалната закрила, осигурявана от редовната заетост. Подходът на политиката на държавите — членки на ЕС-28, към този „междинен“ трудовоправен статут е описан подробно с изводите за съставителите на политики, по-конкретно във връзка с представения неотдавна европейски стълб на социалните права

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар