Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Обновено
3 December 2018
Публикувано
30 November 2018
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  72
  Референтен №: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Каталожен номер: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF180641
  Catalogue info

  Понятието за гарантиращо жизнен минимум възнаграждение и практиките, свързани с него

  Автор(и): 
  Eurofound

  Гарантиращото жизнен минимум възнаграждение се определя като доход в размер, който осигурява на наетото лице минимален, но социално приемлив стандарт на живот. През последните десетилетия възникнаха инициативи за определяне на гарантиращо жизнен минимум възнаграждение в малко на брой англоезични държави като Обединеното кралство и Ирландия. Те се появиха в отговор на недостатъчните доходи на много работещи домакинства, които се издържат с минимална работна заплата. В резултат се определи методология за изчисляване на възнаграждение, при което работниците и техните семейства могат да водят достоен живот, както е описано в разпоредбите на Европейския стълб на социалните права, приет през 2017 г. Целта на доклада е да предостави на авторите на политики практическо ръководство за понятието гарантиращо жизнен минимум възнаграждение.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар