Digital age

Employment and working conditions of selected types of platform work

Report
Обновено
23 September 2019
Публикувано
24 September 2018
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Обзор

Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe. For each of these types, Eurofound assesses the physical and social environment, autonomy, employment status and access to social protection, and earnings and taxation based on interviews with platform workers. A comparative analysis of the regulatory frameworks applying to platform work in 18 EU Member States accompanies this review. This looks into workers’ employment status, the formal relationships between clients, workers and platforms, and the organisation and representation of workers and platforms.

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF18001
  ISBN: 
  978-92-897-1749-6
  Catalogue: 
  TJ-03-18-239-EN-N
  DOI: 
  10.2806/929950
  Catalogue info

  Employment and working conditions of selected types of platform work

  Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180011
  Catalogue info

  Заетост и условия на труд на избрани видове работа през платформа

  Authors: 
  Eurofound

  Работата през платформа е форма на заетост, която използва онлайн платформа за свързване на предлагането и търсенето на платен труд. В Европа работата през платформа все още е малка по мащаб, но се развива бързо. Предлаганите чрез платформи видове работа нарастват непрекъснато, както и предизвикателствата за наличните регулаторни рамки. В този доклад се разглеждат условията на заетост и работа при три от най-разпространените видове работа през платформа в Европа въз основа на интервюиране на работещи през платформа. Оценените аспекти включват физическата и социалната среда, автономията, трудовия статус, достъпа до социална закрила, доходите и данъчното облагане. Докладът представя също сравнителен анализ на регулаторните рамки по отношение на работата през платформа в 18 държави членки на ЕС. 

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Literature review - Online moderately skilled click-work: Employment and working conditions
   Working paper
   23 September 2019
   Number of pages
   17
   Reference No
   WPEF19076
  • On-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions
   Working paper
   23 September 2019
   Number of pages
   27
   Reference No
   WPEF19058
  • Platform work: Types and implications for work and employment - Literature review
   Working paper
   29 May 2018
   Number of pages
   132
   Reference No
   WPEF18004
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis Sweden
   Working paper
   24 September 2018
   Authors
   Sjöberg, Ola
   Number of pages
   21
   Reference No
   WPEF18058
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis Poland
   Working paper
   24 September 2018
   Number of pages
   20
   Reference No
   WPEF18057
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis Italy
   Working paper
   24 September 2018
   Number of pages
   36
   Reference No
   WPEF18056
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis France
   Working paper
   24 September 2018
   Number of pages
   31
   Reference No
   WPEF18054

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар