Living conditions and quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Публикувано
12 November 2018
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of diRead more

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  70
  Референтен №: 
  EF18035
  ISBN: 
  978-92-897-1780-9
  Каталожен номер: 
  TJ-03-18-414-EN-N
  DOI: 
  10.2806/261816
  Catalogue info

  Social cohesion and well-being in Europe

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF180351
  Catalogue info

  Социално сближаване и благосъстояние в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound

  През последните години често се твърди, че социалното сближаване, социалната тъкан на нашите общества, се разпада. В настоящия доклад се предприема емпирично изследване на достоверността на тези тревожни възгледи и се разглежда значимостта на социалното сближаване за оценката от страна на гражданите за качеството на техния живот. Възползвайки се от данни от последните три кръга на Европейското проучване на качеството на живот (EQLS), проведено от Eurofound през 2007, 2011 и 2016 г., докладът си поставя за цел да оцени текущото ниво на социално сближаване в ЕС и еволюцията му във времето. Той засяга най-вече групи, изложени на риск от ниско социално сближаване, и върху характеристики на обществото, които допринасят за създаването на сближаване. Като цяло сведенията разкриват, че в допълнение към предсказуемите движещи сили на социалното сближаване — просперитет, щедра и приобщаваща система за социално подпомагане, високи нива на образованост и ниска безработица — електронните умения се развиват като определящ фактор, който допринася за по-сближени общества, и следователно по-щастливи граждани в ЕС.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар