Working conditions

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Публикувано
14 December 2018
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  78
  Референтен №: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Каталожен номер: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF180651
  Catalogue info

  Постигане на равновесие: Съвместяване на професионалния и личния живот в ЕС

  Автор(и): 
  Eurofound

  За много хора съчетаването на професионалния и личния живот е основен въпрос, чието решение се търси от създателите на политики, социалните партньори, предприятията и отделните лица. Същевременно връзката между професионалния и личния живот се променя поради появата на нови предизвикателства и решения: застаряващо население, технологични промени, по-високи равнища на заетост и намалено седмично работно време. Настоящият доклад има за цел да разгледа взаимната връзка между професионалния и личния живот на хората в ЕС, обстоятелствата, при които те се затрудняват да съвместят двете сфери, и кое е от най-голямо значение за хората, що се отнася до равновесието между професионалния и личния живот. Докладът е основан на набор от източници на данни, по-специално — Европейското проучване на условията на труд (EWCS) и Европейското проучване на качеството на живот (EQLS).

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар