Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in employment and socioeconomic factors

Report
Публикувано
25 September 2019
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threateRead more

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions. This report investigates recent socioeconomic and employment trends across Member States and offers possible policy measures to assist in avoiding future divergence. The analysis is based on a set of 21 indicators; most of them are headline indicators on the Social Scoreboard of the European Pillar of Social Rights. The findings reveal that, despite the negative effect of the 2008 economic crisis, upward convergence trends have been restored in most of the indicators examined.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  76
  Референтен №: 
  EF18042
  ISBN: 
  978-92-897-1951-3
  Каталожен номер: 
  TJ-01-19-607-EN-N
  DOI: 
  10.2806/810546
  Catalogue info

  Upward convergence in employment and socioeconomic factors

  Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF180421
  Catalogue info

  Възходящо сближаване на заетостта и социално-икономическите фактори

  Автор(и): 
  Eurofound

  Възходящото сближаване е процес, при който се наблюдава подобряване на резултатите на държавите — членки на ЕС в дадена област или в поредица от области, като същевременно различията между държавите членки намаляват. Постигането на възходящо сближаване е от решаващо значение за ЕС, тъй като увеличаването на различията между държавите членки застрашава сближаването на Съюза, защото противоречи на очакванията на гражданите, че членството в ЕС ще подобри условията на живот и труд.

  В настоящия доклад се разглеждат последните социално-икономически тенденции и тенденциите в заетостта в държавите членки и се предлагат възможни мерки на политиката, за да се спомогне за избягване на бъдещи различия. Анализът се основава на 21 показатели, повечето от които са водещи в набора от социалните показатели на Европейския стълб на социалните права. Констатациите показват, че въпреки отрицателния ефект от икономическата криза от 2008 г. тенденциите за възходящо сближаване са възстановени по отношение на повечето разгледани показатели.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

  • Convergence analysis in employment and socioeconomic indicators
   Working paper
   25 September 2019
   Автор(и)
   Number of pages
   149
   Референтен №
   WPEF19054
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар