Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Публикувано
10 September 2020
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Обзор

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  64
  Референтен №: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Каталожен номер: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Изграждане на капацитет за ефективен социален диалог в Европейския съюз

  Автор(и): 
  Eurofound

  Целта на настоящия доклад е да се допълнят обсъжданията относно начина, по който Eurofound може да допринесе за подпомагане на изграждането на капацитета на социалните партньори за ефективен социален диалог. Докладът включва преглед на Eurofound, чиято цел е да се определят нуждите и мерките за изграждане на капацитета на социалните партньори във връзка с националните рамки за автономно колективно договаряне, участието в европейския социален диалог и европейския семестър, както и развитието на членството и услугите за членовете. Той включва също резултатите от консултации със заинтересованите страни и от два семинара за обмен на информация, проведени през 2019 г., както и набор от насоки за политиката с цел допълнително обсъждане.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

В доклада са представени резултатите от проучване, проведено преди разпространението на COVID-19 в Европа през февруари 2020 г. Поради тази причина резултатите не вземат под внимание епидемичния взрив.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар