Anticipating and managing the impact of change

Доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2020 г.: Преструктуриране отвъд границите

Report
Обновено
22 July 2021
Публикувано
10 November 2020
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • Около 1 от 20 случая на мащабно преструктуриране имат транснационален характер и засягат дейностите в поне две държави. Въздействието върху заетостта в тези случаи е много по-голямо и в резултат на това процесите на преструктуриране са по-дълги и по-сложни. Мащабното транснационално преструктуриране в ЕС води до загуба на средно около 3000 работни места.
Read more
 • Около 1 от 20 случая на мащабно преструктуриране имат транснационален характер и засягат дейностите в поне две държави. Въздействието върху заетостта в тези случаи е много по-голямо и в резултат на това процесите на преструктуриране са по-дълги и по-сложни. Мащабното транснационално преструктуриране в ЕС води до загуба на средно около 3000 работни места.
 • Цялата дейност по преструктуриране е циклична, като пиковете съвпадат с рецесиите, а транснационалната дейност по преструктуриране е особено чувствителна към стопанския цикъл. Както честотата на случаите, така и размерът им (по отношение на загубите на работни места) нарастват относително по-бързо по време на икономически спад, включително при спада, произтичащ от кризата с COVID-19.
 • Кризата с COVID-19 доведе до двойно повече загубени работни места през първите шест месеца на 2020 г. в резултат на преструктурирането в сравнение с пълзящата средна стойност. Въздействието върху пазара на труда е силно селективно, като в двата големи сектора, които са най-силно засегнати от мерките за физическо дистанциране — транспорт (включително въздушен транспорт) и хотелиерство и ресторантьорство — е съсредоточен почти половината от общия брой обявени загубени работни места (в сравнение с по-малко от 10 % при „обичайните“ обстоятелства).
 • Капацитетът на европейските работнически съвети да влияят на процесите на преструктуриране е ограничен и тези ограничения са по-очевидни, когато вземането на многонационални решения се концентрира на глобално ниво, а не на местно, национално или европейско ниво, както все по-често се случва.
Read less

Обзор

Настоящият доклад има двойна насоченост. Първо, в него се прави преглед на неотдавнашната дейност по преструктуриране в ЕС от януари 2019 г. до възникването на кризата с коронавируса (COVID-19), включително на първите въздействия от нея. Във втората част се представя анализ на транснационални слуRead more

Настоящият доклад има двойна насоченост. Първо, в него се прави преглед на неотдавнашната дейност по преструктуриране в ЕС от януари 2019 г. до възникването на кризата с коронавируса (COVID-19), включително на първите въздействия от нея. Във втората част се представя анализ на транснационални случаи на преструктуриране — такива, които засягат работниците в повече от една държава. Основният източник за двата анализа е базата данни на Европейския наблюдател на преструктурирането, в която е събрана информация за над 25 000 мащабни преструктурирания от началото на 2002 г., включително близо 2000 от началото на 2019 г.

Прегледът на данните относно транснационалното преструктуриране е допълнен от обобщение на разгледани случаи, базирани на международни премествания на производството. Целта е да се подчертаят видовете спорове, които възникват, как преструктурирането се управлява от ръководството и социалните партньори и какви са резултатите за засегнатите работници.

Read less

Форми

 • Доклад

  Last updated date: 
  22 Юли 2021
  Брой страници: 
  48
  Референтен №: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Каталожен номер: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  Доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2020 г.: Преструктуриране отвъд границите

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  Доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2020 г.: Преструктуриране отвъд границите

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар