Industrial relations

Минимални работни заплати през 2020 г.: Годишен преглед

Report
Обновено
15 July 2020
Публикувано
4 June 2020
pdf
Форми
 • Доклад във формат PDFСвали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder
Executive summary
Свали

Основни констатации

 • През 2019 г. в много държави се проведе обсъждане относно допълнително значително увеличение на минималните работни заплати след 2020 г., отчасти във връзка с относителна цел и отчасти в абсолютни стойности.
Read more
 • През 2019 г. в много държави се проведе обсъждане относно допълнително значително увеличение на минималните работни заплати след 2020 г., отчасти във връзка с относителна цел и отчасти в абсолютни стойности.
 • Законоустановените минимални заплати са станали по-справедливи в сравнение с други работни заплати от началото на хилядолетието (при сравнение на законоустановените минимални заплати със средните работни заплати на всички работещи).
 • Въпреки тази възходяща тенденция, минималните работни заплати в повечето държави остават под 60 % или дори под 50 % от средните работни заплати. Това важи особено за централните и източните държави членки, които започнаха от много ниски относителни равнища в началото на хилядолетието и продължават да поддържат целеви равнища от около или под 50 % в своите разпоредби относно минималните работни заплати.
 • Като цяло 7 на всеки 10 работещи с минимална работна заплата съобщават за някакви финансови затруднения в сравнение с по-малко от 5 на всеки 10 от останалите работещи; тези стойности обаче се различават значително в отделните държави. Например, в Дания, Финландия, Германия и Швеция по-малко от 10 % от работещите с минимална работна заплата имат големи до много големи финансови затруднения; за сравнение, тази стойност в България, Хърватия и Кипър достига 50 % до 60 %, а в Гърция — 80 %.
 • В отговор правителствата в Европа въвеждат мерки за стабилизиране на доходите на засегнатите от кризата, предизвикана от COVID-19. Минималните работни заплати могат да изиграят роля в набора от политики за стабилизиране на приходите и поради това изискват да се противодейства на низходящата спирала към рецесия или депресия.
Read less

Обзор

В настоящия доклад, като част от ежегодна поредица относно минималните работни заплати, са обобщени основните развития за 2019 г. и началото на 2020 г., свързани с инициативата на ЕС за справедливи възнаграждения, и се поставят в този контекст националните обсъждания относно определянето на ставкRead more

В настоящия доклад, като част от ежегодна поредица относно минималните работни заплати, са обобщени основните развития за 2019 г. и началото на 2020 г., свързани с инициативата на ЕС за справедливи възнаграждения, и се поставят в този контекст националните обсъждания относно определянето на ставките за 2020 г. и след това. В доклада е включен начинът на определяне на минималните работни заплати и ролята на социалните партньори. Обсъдени са развитията в областта на законоустановените минимални заплати и са представени данни относно минималните ставки на заплащане в колективни трудови договори, свързани с 10 ниско платени професии за държави, в които няма законоустановени минимални заплати. В доклада е включен и раздел относно регионалното измерение на минималните работни заплати и е представено последното проучване относно последиците от промените на минималните работни заплати за работните заплати, заетостта, бедността сред работещите, цените и доходите.

Read less

Форми

 • Доклад във формат PDFСвали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder
 • Доклад

  Last updated date: 
  23 Юни 2020
  Брой страници: 
  86
  Референтен №: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Каталожен номер: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Минимални работни заплати през 2020 г.: Годишен преглед

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Форми

  • Доклад във формат PDFСвали
  • Екземпляр на хартиен носителOrder
  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Референтен №: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Автор(и): 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  На разположение за изтегляне на 1 език

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

В доклада са представени резултатите от проучване, проведено преди разпространението на COVID-19 в Европа през февруари 2020 г. Поради тази причина резултатите не вземат под внимание епидемичния взрив.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар