Industrial relations and social dialogue

Минимални работни заплати през 2020 г.: Годишен преглед

Report
Обновено
13 November 2020
Публикувано
4 June 2020
pdf
Форми
 • Доклад във формат PDFСвали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder
Executive summary
Свали

Основни констатации

 • През 2019 г. в много държави се проведе обсъждане относно допълнително значително увеличение на минималните работни заплати след 2020 г., отчасти във връзка с относителна цел и отчасти в абсолютни стойности.
Read more
 • През 2019 г. в много държави се проведе обсъждане относно допълнително значително увеличение на минималните работни заплати след 2020 г., отчасти във връзка с относителна цел и отчасти в абсолютни стойности.
 • Законоустановените минимални заплати са станали по-справедливи в сравнение с други работни заплати от началото на хилядолетието (при сравнение на законоустановените минимални заплати със средните работни заплати на всички работещи).
 • Въпреки тази възходяща тенденция, минималните работни заплати в повечето държави остават под 60 % или дори под 50 % от средните работни заплати. Това важи особено за централните и източните държави членки, които започнаха от много ниски относителни равнища в началото на хилядолетието и продължават да поддържат целеви равнища от около или под 50 % в своите разпоредби относно минималните работни заплати.
 • Като цяло 7 на всеки 10 работещи с минимална работна заплата съобщават за някакви финансови затруднения в сравнение с по-малко от 5 на всеки 10 от останалите работещи; тези стойности обаче се различават значително в отделните държави. Например, в Дания, Финландия, Германия и Швеция по-малко от 10 % от работещите с минимална работна заплата имат големи до много големи финансови затруднения; за сравнение, тази стойност в България, Хърватия и Кипър достига 50 % до 60 %, а в Гърция — 80 %.
 • В отговор правителствата в Европа въвеждат мерки за стабилизиране на доходите на засегнатите от кризата, предизвикана от COVID-19. Минималните работни заплати могат да изиграят роля в набора от политики за стабилизиране на приходите и поради това изискват да се противодейства на низходящата спирала към рецесия или депресия.
Read less

Обзор

В настоящия доклад, като част от ежегодна поредица относно минималните работни заплати, са обобщени основните развития за 2019 г. и началото на 2020 г., свързани с инициативата на ЕС за справедливи възнаграждения, и се поставят в този контекст националните обсъждания относно определянето на ставкRead more

В настоящия доклад, като част от ежегодна поредица относно минималните работни заплати, са обобщени основните развития за 2019 г. и началото на 2020 г., свързани с инициативата на ЕС за справедливи възнаграждения, и се поставят в този контекст националните обсъждания относно определянето на ставките за 2020 г. и след това. В доклада е включен начинът на определяне на минималните работни заплати и ролята на социалните партньори. Обсъдени са развитията в областта на законоустановените минимални заплати и са представени данни относно минималните ставки на заплащане в колективни трудови договори, свързани с 10 ниско платени професии за държави, в които няма законоустановени минимални заплати. В доклада е включен и раздел относно регионалното измерение на минималните работни заплати и е представено последното проучване относно последиците от промените на минималните работни заплати за работните заплати, заетостта, бедността сред работещите, цените и доходите.

Read less

Форми

 • Доклад във формат PDFСвали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

В доклада са представени резултатите от проучване, проведено преди разпространението на COVID-19 в Европа през февруари 2020 г. Поради тази причина резултатите не вземат под внимание епидемичния взрив.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар