Social dialogue

Social dialogue and HR practices in European global companies

Report
Публикувано
16 June 2020
pdf
Форми
 • Доклад във формат PDFСвали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
Read more
 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
 • Both human resource management (HRM) functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics. The continuing advancement of technological change, for example, will have an impact on how MNCs organise both their business and their HRM function.
 • Aside from the legal implementation of the European Works Council (EWC) Directive, sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has proven to be valuable and has made a positive contribution to company operations and culture across the EU.
 • Transnational social dialogue in MNCs must play a constructive role in managing the transition towards a low-carbon, high-tech economy. In doing so, it will make a positive contribution to the development of EU social dialogue.
 • The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.
Read less

Обзор

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different lRead more

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different levels of social dialogue. Both HRM functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics – not least, ongoing technological change. Sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has made a valuable contribution to company operation and culture across the EU. The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, including dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.

Read less

Форми

 • Доклад във формат PDFСвали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder
 • Доклад

  Брой страници: 
  52
  Референтен №: 
  EF19009
  ISBN: 
  978-92-897-2073-1
  Каталожен номер: 
  TJ-03-20-371-EN-N
  DOI: 
  10.2806/525066
  Catalogue info

  Social dialogue and HR practices in European global companies

  Форми

  • Доклад във формат PDFСвали
  • Екземпляр на хартиен носителOrder
  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2020), Social dialogue and HR practices in European global companies, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF19009EN1
  Catalogue info

  Социален диалог и практики в областта на човешките ресурси в европейските световни компании

  Автор(и): 
  Eurofound

  В изследването се разглежда взаимодействието между практиките в областта на социалния диалог и политиките в областта на управлението на човешките ресурси (УЧР) в европейските мултинационални компании (МНК). Разгледана е променящата се роля на УЧР и взаимодействието му с европейските работнически съвети (ЕРС), които могат да действат като връзка между различните равнища на социалния диалог. Както функциите на УЧР, така и социалният диалог са подложени на натиск от редица тенденции и динамики — и не на последно място, текущите технологични промени. Споделянето на практики, свързани с участието на ЕРС в корпоративните решения допринесе значително за работата на компанията и корпоративната култура в ЕС. Положителното взаимодействие между политиките в областта на УЧР и структурите, представляващи работещите, следва да помогне на компаниите и на секторите да се преструктурират и адаптират, включително да се справят с риска от нарастващо неравенство в трудовото възнаграждение и поляризацията на условията на труд.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Case studies

  Related working papers

 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Overview of the MNCs selected for the case studies
  • Table 2: Employment by world region, and Europe’s share of total employment, 2008 and 2018
  • Table 3: Promotion of social dialogue in the anticipation and/or management of restructuring activities
  • Table 4: Cases of restructuring involving ABB, Danfoss, UniCredit and Unilever
  • Table 5: The influence of sectoral and company-specific factors
  • Table 6: The impact of subsidiary location on social dialogue
  • Table 7: Organisational models of MNCs
  • Table 8: HRM factors, trends and practices in MNCs and their interaction with social dialogue outcomes
  • Table 9: Impact of HRM factors, trends and practices on social dialogue
  • Table 10: Organisational models of EWCs in the multinational companies studied
  • Table 11: Number of TCAs addressing various topics
  • Table 12: Main links between TCAs and HRM

  Graph

  Figure 1: Interaction of social dialogue and HRM policies and practices

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

В доклада са представени резултатите от проучване, проведено преди разпространението на COVID-19 в Европа през февруари 2020 г. Поради тази причина резултатите не вземат под внимание епидемичния взрив.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар