Working conditions and sustainable work

Бизнес не по правилата — как дружествата от ЕС се адаптират към пандемията от COVID-19

Report
Публикувано
9 December 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали
Автор(и): 
Eiffe, Franz Ferdinand

Основни констатации

 • В резултат на пандемията почти 1 от всеки 5 дружества в ЕС са загубили работни места. Почти 40 % от предприятията в ЕС е трябвало да намалят работното време на служителите си, а в почти една четвърт (23 %) това е засегнало повечето работещи.
Read more
 • В резултат на пандемията почти 1 от всеки 5 дружества в ЕС са загубили работни места. Почти 40 % от предприятията в ЕС е трябвало да намалят работното време на служителите си, а в почти една четвърт (23 %) това е засегнало повечето работещи.
 • През 2020 г. почти половината от всички дружества в ЕС е трябвало да спрат дейността си по някакъв начин поради COVID-19. Предоставящите финансови и други услуги, транспортните фирми и тези в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, са засегнати в най-голяма степен от последиците от последователно въвежданите ограничения, свързани с мерките в областта на общественото здраве.
 • През 2020 г. над една трета от предприятията в ЕС са променили основната си стопанска дейност в отговор на COVID-19. Много дружества са преобразували производствените си линии, за да произвеждат спешно необходимите предпазни средства, респиратори, средства за дезинфекция и друга апаратура.
 • Организациите могат да извлекат ясни поуки от кризата. Тези, който инвестират в служители и ги включват във вземането на решения, се справят по-добре; освен това съществува по-голяма вероятност такива предприятия с висока степен на инвестиране и включване да разполагат с план за управление на кризи, да са променили основната си стопанска дейност и да са наели допълнителен персонал през 2020 г. Ориентираното към бъдещето управление също е важно, наред с добрия климат на работното място, ефективната стратегия за комуникация с персонала и клиентите и предоставянето на оборудване на разположение на персонала, за да се даде възможност за работа с гъвкаво работно време.
 • Физическите и емоционалните предизвикателства по време на кризата с COVID-19 са различни за тези, които работят на място във фирмата, и за работещите от дома. Докато и двата вида работещи посочват, че чувстват умора от пандемията и ниска мотивация, работещите от разстояние изтъкват също недобри ергономични характеристики на отдалечените работни места, трудности поради домашното обучение и чувство на безизходица поради монотонната среда, докато работещите на място в обект на работодателя акцентират върху страха от заразяване и радикално променените практики на работното място.
Read less

Обзор

Настоящият доклад има за цел да помогне на европейските предприятия в справянето с предизвикателствата от пандемията от COVID-19. Акцентът е върху практиките и характеристиките на работното място, които помагат на дружествата в ЕС да развият оперативна устойчивост, като същевременно гарантират беRead more

Настоящият доклад има за цел да помогне на европейските предприятия в справянето с предизвикателствата от пандемията от COVID-19. Акцентът е върху практиките и характеристиките на работното място, които помагат на дружествата в ЕС да развият оперативна устойчивост, като същевременно гарантират безопасността за здравето на служителите и клиентите.

В доклада се анализира първоначалната реакция на предприятията в ЕС на външния шок, предизвикан от избухването на пандемията, и как впоследствие са били адаптирани работните им места. В него се изследва също въздействието на пандемията върху здравето и благосъстоянието на работещите и как избухването на COVID-19 и последвалите смущения засягат стопанската дейност и организацията на труда.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  80
  Референтен №: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Каталожен номер: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Бизнес не по правилата — как дружествата от ЕС се адаптират към пандемията от COVID-19

  Автор(и): 
  Eiffe, Franz Ferdinand

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Бизнес не по правилата — как дружествата от ЕС се адаптират към пандемията от COVID-19

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар