Living conditions and quality of life

Увреждания и интеграция на пазара на труда: Тенденции в политиката и подкрепа в държавите — членки на ЕС

Report
Публикувано
19 April 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • Despite recent progress, labour market participation remains a challenge for people with disabilities - a fact compounded by COVID-19. A variety of obstacles – ranging from disability-related stereotypes to a lack of a strategic vision in governance – make employment in the open labour market more difficult for people with disabilities.
Read more
 • Despite recent progress, labour market participation remains a challenge for people with disabilities - a fact compounded by COVID-19. A variety of obstacles – ranging from disability-related stereotypes to a lack of a strategic vision in governance – make employment in the open labour market more difficult for people with disabilities.
 • Responses to protect people with disabilities against job loss during the pandemic have often been limited. To ensure that they are not left behind in the recovery from the COVID-19 crisis, appropriate financial resources are needed to enable disability-inclusive solutions.
 • Labour market support measures must take account of disability and tailor policy responses to support the inclusion of people with disabilities in employment. All actors – governments, employers and NGOs representing the voices of people with disabilities – play an important role in the provision of support.
 • More high-quality data, broken down by disability type and comparable across the EU, are necessary to ensure the effective integration of people with disabilities into the labour market. Measures to support people with disabilities must also be systematically evaluated and the results fed back into policymaking.
 • While supporting and promoting the labour market participation of people with disabilities is crucial, adequate and inclusive social protection mechanisms also need to be put in place to ensure support is available for all people with disabilities, irrespective of their employment status.
Read less

Обзор

В настоящия доклад се разглежда развитието на политиките в държавите — членки на ЕС, насочени към подпомагане на приобщаването на хората с увреждания на отворения пазар на труда, като се обръща специално внимание на трите етапа: започване на работа, оставане на работа и връщане на работа след отсRead more

В настоящия доклад се разглежда развитието на политиките в държавите — членки на ЕС, насочени към подпомагане на приобщаването на хората с увреждания на отворения пазар на труда, като се обръща специално внимание на трите етапа: започване на работа, оставане на работа и връщане на работа след отсъствие. В доклада се разглеждат механизмите и ефективността на над 150 различни мерки на политиките, насочени към измеренията, въведени в ЕС преди пандемията от COVID-19: създаване на работни места, предлагане на работна ръка, търсене на работна ръка и контекстуални фактори. Освен това в него се предоставя актуализиран анализ на ранните мерки на политиките, създадени вследствие на пандемията, които имат за цел да се подпомогне положението на хората с увреждания на пазара на труда. Проучването се допълва от разгледан конкретен случай от Ирландия, като се очертава сложността на уврежданията и системите за подпомагане от по-широка гледна точка. Докладът се основава на извлечените поуки и в него се предоставят политически насоки за подобряване на интеграцията на хората с увреждания на отворения пазар на труда. 

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  86
  Референтен №: 
  EF20013
  ISBN: 
  978-92-897-2168-4
  Каталожен номер: 
  TJ-02-21-332-EN-N
  DOI: 
  10.2806/143896
  Catalogue info

  Увреждания и интеграция на пазара на труда: Тенденции в политиката и подкрепа в държавите — членки на ЕС

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF20013EN1
  Catalogue info

  Увреждания и интеграция на пазара на труда: Тенденции в политиката и подкрепа в държавите — членки на ЕС

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

  • Integration of people with disabilities into the open labour market: Irish case study
   Case study
   19 April 2021
   Автор(и)
   O'Donnell, Joan; Schmidt, Barbara
   Number of pages
   31
   Референтен №
   WPEF21044
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment, poverty and social exclusion issues for people with disabilities, as reported in the 2020 European Semester country reports
  • Table 2: Perceived role of different actors in EU Member States regarding the integration of people with disabilities into the open labour market
  • Table 3: Distribution of policies by country and cluster, EU27 and the UK
  • Table 4: Overview of quota systems in EU Member States

  List of figures

  • Figure 1: EU policies and initiatives
  • Figure 2: Policy measures by key type
  • Figure 3: Measures by key beneficiaries
  • Figure 4: Measures assessed/evaluated by presence or absence of support from EU funds
  • Figure 5: Number of policy measures identified supporting job creation by country
  • Figure 6: Mechanisms, outcomes and effectiveness of incentives for employers
  • Figure 7: Mechanisms, outcomes and effectiveness of quota systems
  • Figure 8: Mechanisms, outcomes and effectiveness of entrepreneurship support
  • Figure 9: Mechanisms, outcomes and effectiveness of social enterprises
  • Figure 10: Mechanisms, outcomes and effectiveness of public procurement and public works
  • Figure 11: Number of policy measures identified supporting employees and jobseekers by country
  • Figure 12: Mechanisms, outcomes and effectiveness of all-encompassing and individual support
  • Figure 13: Mechanisms, outcomes and effectiveness of guidance and counselling
  • Figure 14: Mechanisms, outcomes and effectiveness of skills enhancement and assessment and transition from education
  • Figure 15: Mechanisms, outcomes and effectiveness of vocational rehabilitation
  • Figure 16: Number of policy measures identified supporting the employing organisation by country
  • Figure 17: Mechanisms, outcomes and effectiveness of workplace adaptations and assistance
  • Figure 18: Mechanisms, outcomes and effectiveness of retention support and awareness-raising
  • Figure 19: Number of policy measures supporting the institutional environment by country
  • Figure 20: Mechanisms, outcomes and effectiveness of legal instruments
  • Figure 21: Mechanisms, outcomes and effectiveness of intermediation between demand and supply: matching services and placements
  • Figure 22: Mechanisms, outcomes and effectiveness of capacity building

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар