Anticipating and managing the impact of change

Въздействие от разпределението на политиките в областта на климата в Европа

Report
Публикувано
6 July 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Обзор

С Европейския зелен пакт ЕС задейства набор от политики и мерки, насочени към предотвратяване и облекчаване на последиците от изменението на климата. Основната цел е да се пристъпи към преход към неутрална по отношение на климата икономика. Последиците от разпределението на тези така необходими пRead more

С Европейския зелен пакт ЕС задейства набор от политики и мерки, насочени към предотвратяване и облекчаване на последиците от изменението на климата. Основната цел е да се пристъпи към преход към неутрална по отношение на климата икономика. Последиците от разпределението на тези така необходими политики в областта на климата обаче могат да са нежелани по отношение на отделни физически лица и предприятия. Освен предполагаемите последици от тях, последиците от някои мерки, като например данъците върху емисиите на въглероден диоксид, могат да са регресивни и да оказват отрицателно въздействие върху хората с по-ниски нива на доходи, и следователно тяхната приемливост да се намалява. Въз основа на най-скорошния опит на национално равнище, в настоящия доклад се определят онези политики в областта на климата, при които последиците от разпределението са значителни, и в него се проучва как тези проблеми се преодоляват в различните държави членки. В допълнение в доклада се определят и описват основните въпроси и участници в текущия публичен дебат относно социално-икономическите въздействия на политиките в областта на климата. 

Read less

Formats and languages

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар