COVID-19

Живот, работа и COVID-19 (актуализация от април 2021 г.): Влошаване на психичното здраве и спад на доверието навсякъде в ЕС през втората година от пандемията

Report
Публикувано
10 May 2021
pdf
Форми

Основни констатации

 • Психичното благосъстояние достигна най-ниското си равнище сред всички възрастови групи от началото на пандемията преди повече от година. То е особено влошено сред младите хора и сред загубилите работата си. 
Read more
 • Психичното благосъстояние достигна най-ниското си равнище сред всички възрастови групи от началото на пандемията преди повече от година. То е особено влошено сред младите хора и сред загубилите работата си. 
 • Съществуващите неравенства се увеличават поради непропорционалното въздействие на пандемията върху уязвимите групи. Констатациите показват, че хората, които вече са в несигурно положение, изпитват особени затруднения да покриват текущите си разходи.
 • Удовлетвореността на гражданите от мерките за подкрепа при кризи е намаляла драстично, като понастоящем едва 12 % ги смятат за справедливи спрямо 22 % през лятото на 2020 г. Делът на хората, които считат, че получаването на подкрепа е лесно и ефективно, също е намалял от 16 % през лятото на 2020 г. на 10 % през пролетта на 2021 г. Близо един на всеки десет респонденти е получил отказ на искане за финансова подкрепа.
 • Доверието в институциите е спаднало, особено в националните правителства — от 4,6 през лятото на 2020 г. на 3,9 през пролетта на 2021 г. Доверието в националните правителства във всички държави членки е под равнищата, отчетени в началото на пандемията. Доверието в ЕС също е спаднало, но продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства. 
 • Над една четвърт от хората, живеещи в Европа, изразяват колебания по отношение на ваксинацията срещу COVID-19, като мъжете проявяват повече колебания (29 %) от жените (25 %). Колебанията относно ваксинацията са тясно свързани също с ниски равнища на доверие и с използване на социалните медии, като държавите, които отчитат ниски равнища на доверие в правителството, регистрират по-високи нива на колебания относно ваксинацията.
Read less

Обзор

Третият кръг на електронното проучване на Eurofound, проведен през февруари и март 2021 г., хвърля светлина върху социалното и икономическото положение на хората в Европа след почти една пълна година на живот в условията на ограничения поради пандемията от COVID-19. В настоящия доклад са анализирRead more

Третият кръг на електронното проучване на Eurofound, проведен през февруари и март 2021 г., хвърля светлина върху социалното и икономическото положение на хората в Европа след почти една пълна година на живот в условията на ограничения поради пандемията от COVID-19. В настоящия доклад са анализирани основните констатации и се проследяват текущите развития и тенденции в 27-те държави — членки на ЕС, от началото на проучването през април 2020 г. Очертават се проблемите, които възникнаха по време на пандемията, например повишена несигурност на работните места поради заплахата от загуба на работата, спад в равнищата на психичното благосъстояние, подкопаване на неотдавнашните постижения в областта на равенството между половете, спад в равнищата на доверие в институциите, влошаване на равновесието между професионалния и личния живот и увеличаване на колебанията относно ваксинацията. Резултатите от проучването подчертават необходимостта от цялостен подход, с който да се подкрепят всички тежко засегнати от кризата групи, така че да се предотврати допълнителното им изоставане. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  21
  Референтен №: 
  EF21064
  ISBN: 
  978-92-897-1700-7
  Каталожен номер: 
  TJ-02-21-636-EN-N
  DOI: 
  10.2806/76802
  Catalogue info

  Живот, работа и COVID-19 (актуализация от април 2021 г.): Влошаване на психичното здраве и спад на доверието навсякъде в ЕС през втората година от пандемията

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under seven main headings: quality of life, democracy and trust, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, the quality of public services, the employment support measures put in place, as well as the willingness of Europeans to be vaccinated during COVID-19.


  The report contains the following lists of tables and figures. The corresponding data for the tables and figures is available as an Excel download (328KB .xlsx).

  List of tables

  Table 1: Location of work and average hours worked during the pandemic, EU27 (%)

  Table 2: Proportion of parents declaring they are too tired after work to do household jobs, EU27 (%)

  Table 3: Proportion of respondents reporting having negative feelings by age and gender, EU27 (%)

  Table 4: Request for support by employment status, EU27 (%)

  Table 5: Proportion of financially fragile respondents by employment status, EU27 (%)

  Table 6: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)

  Table 7: Proportion of respondents reporting arrears by group, EU27 (%)

  Table 8: Trust in the EU by sociodemographic group (mean scores), EU27 (%)

  Table 9: Trust in the national government and the EU by financial support (mean scores), EU27 (%)

  List of figures

  Figure 1: Respondents who lost their job (of those who were employed before the pandemic) by country, EU27 (%)

  Figure 2: Preference to work from home post-pandemic, EU27 (%)

  Figure 3: Proportion of parents declaring they would like more online schooling for their children, even when the pandemic is over, EU27 (%)

  Figure 4: Risk of depression by age group and survey round, EU27 (%)

  Figure 5: Unmet need for healthcare during the pandemic by country, EU27 (%)

  Figure 6: Unmet need for healthcare by type of healthcare, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 7: Requests for different types of support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 8: Views about pandemic support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 9: Views about pandemic support measures by country, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 10: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by country, EU27 (%)

  Figure 11: Pessimism about financial situation by economic situation, EU27 (%)

  Figure 12: Proportion of respondents stating that their financial situation will get worse, EU27 (%)

  Figure 13: Trust in institutions (mean scores), EU27 (%)

  Figure 14: Trust in the EU by country (mean scores), EU27 (%)

  Figure 15: Trust in national governments by country and survey round, EU27 (%)

  Figure 16: Stated intention to take vaccine by country, EU27 (%)

  Figure 17: Sociodemographic characteristics of people with vaccine hesitancy in Europe, EU27 (%)

  Figure 18: Reasons for vaccine hesitancy, EU27 (%)

  Figure 19: Trust in institutions among people who are vaccine hesitant and non-hesitant, EU27 (%)

  Figure 20: Vaccination hesitancy before and after 11 March 2021, EU27 (%)

 • Инфографика

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар