Living conditions and quality of life

COVID-19 и възрастните хора — въздействие върху живота им, подкрепата и грижите за тях

Report
Публикувано
28 January 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • По време на пандемията от COVID-19 социалните контакти намаляха във всички възрастови групи в ЕС. Сред възрастните хора се появиха особено тревожни тенденции при хората на възраст над 80 години, като през лятото на 2020 г. 18 % от тях съобщават, че се чувстват по-самотни, отколкото преди пандемията, а една трета не са излизали от домовете си от началото на пандемията.
Read more
 • По време на пандемията от COVID-19 социалните контакти намаляха във всички възрастови групи в ЕС. Сред възрастните хора се появиха особено тревожни тенденции при хората на възраст над 80 години, като през лятото на 2020 г. 18 % от тях съобщават, че се чувстват по-самотни, отколкото преди пандемията, а една трета не са излизали от домовете си от началото на пандемията.
 • Психичното здраве се влоши при хората от всички възрасти по време на пандемията, но засегна най-тежко младите хора и възрастовата група над 80 години. През лятото на 2020 г. 23 % от хората на възраст над 80 години по-често се чувстват тъжни или депресирани, отколкото преди пандемията. При все че достъпът до услуги в областта на психичното здраве е важен за мнозина, от решаващо значение е същевременно да се обърне внимание на причините за проблемите, свързани с психичното здраве, например социалната изолация и трудностите да покриват текущите си разходи.
 • Както намаленията, така и увеличението на доходите са по-рядко срещани сред възрастните хора, за които пенсиите се оказаха стабилен източник на доходи. Свързаните с пандемията разходи обаче, например разходите за частен транспорт и услуги за полагане на грижи, причиниха финансови затруднения, особено за групите с ниски доходи. Въвеждането на услуги за полагане на грижи, които зависят в по-малка степен от доходите, може да спомогне за подобряване на положението на лицата с ниски доходи.
 • По време на пандемията вероятността от намалена физическа активност се увеличи с възрастта. През лятото на 2020 г. 41 % от хората на възраст над 50 години са се разхождали навън по-рядко, отколкото преди пандемията. За да се насърчи здравословният начин на живот, да се преодолее затлъстяването — особено често срещано сред хората на възраст от 55 до 74 години с ниски доходи — и да се подкрепят положителните навици, ще бъде важно да се насърчат физическите упражнения и активните видове транспорт в различните общности. Това може да допринесе и за екологичния преход.
 • Нискотехнологичните електронни здравни услуги (по телефона) улесниха достъпа до здравно обслужване по време на COVID-19, но много възрастни хора все пак предпочитат присъствени консултации, a почти половината от потребителите на възраст над 50 години, които са избрали електронно здравеопазване, съобщават, че то не отговаря напълно на техните нужди. За да се гарантира по-добро предоставяне на електронно здравеопазване в бъдеще, ще бъде необходимо по-тясно съгласуване с нуждите на хората, както и отчитане на факта, че електронното здравеопазване има ограничения, особено по отношение на предоставянето на по-специфични форми на грижи.
Read less

Обзор

В настоящия доклад се разглежда влиянието на кризата, предизвикана от COVID-19, върху качеството на живот на по-възрастните граждани, включително върху тяхното благосъстояние, финанси, заетост и социално приобщаване. Изследва се въздействието върху използването на услуги за полагане на грижи и заRead more

В настоящия доклад се разглежда влиянието на кризата, предизвикана от COVID-19, върху качеството на живот на по-възрастните граждани, включително върху тяхното благосъстояние, финанси, заетост и социално приобщаване. Изследва се въздействието върху използването на услуги за полагане на грижи и зависимостта на възрастните хора от друга подкрепа. В доклада са представени мерки на политиката, които се прилагат в държавите — членки на ЕС, в подкрепа на възрастните хора във всички горепосочени измерения. Те включват мерки в подкрепа на независимия живот и схеми за подпомагане на интеграцията на възрастните хора на пазара на труда или за предотвратяване на безработицата, тъй като всички те имат своята роля за качеството на живот на по-възрастните граждани.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  92
  Референтен №: 
  EF21053
  ISBN: 
  978-92-897-2244-5
  Каталожен номер: 
  TJ-03-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/028438
  Catalogue info

  COVID-19 и възрастните хора — въздействие върху живота им, подкрепата и грижите за тях

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2022), COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF21053EN1
  Catalogue info

  COVID-19 и възрастните хора — въздействие върху живота им, подкрепата и грижите за тях

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of figures.

  • Figure 1: Changes to health since the start of the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 2: Feeling sad or depressed more often than before the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 3: Risk of depression, by age group, EU (%)
  • Figure 4: Going out for walks more or less often than before the pandemic, by age group (50+), summer 2020, EU (%)
  • Figure 5: Social contacts, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 6: In-person and remote contacts at least weekly, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 7: Loneliness, by age group, EU (%)
  • Figure 8: Changes in working hours, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 9: Teleworking, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 10: Work–life conflicts among workers, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 11: Informal care for more than five hours a week, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 12: Volunteering for over five hours a week during the pandemic, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 13: Reduction in household income of over 10%, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 14: Low levels of savings, by age group, EU (%)
  • Figure 15: Difficulty making ends meet, by age group, EU (%)
  • Figure 16: Expectations: financial situation in three months’ time, by age group, EU (%)
  • Figure 17: Help from people outside the home with obtaining necessities, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 18: Medical care use since the start of the pandemic, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 19: Importance of reasons for unmet healthcare needs since the start of the pandemic, by age group, summer 2020 and spring 2021, EU
  • Figure 20: Types of unmet healthcare need, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 21: Healthcare or health insurance arrears, by age group, EU (%)
  • Figure 22: Extent to which e-healthcare met users’ needs, by age group, 2021, EU (%)

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар