етвърто европейско проучване на условията на труд: резюме

Résumé
Публикувано
19 March 2008
Authors: 
Eurofound

Обзор

аботата представлява съществена част от живота на повечето европейци. олитиката на вропейския съюз признава, че разбирането на условията на труд на хората от различните държави в целия вропейски съюз е от основно значение за постигане на по-добро качество на работата, по- висока производителност и повишаване на заетостта – това са така наречените цели на #исабонската стратегия. вропейските проучвания на условията на труд, провеждани от $ондацията на всеки пет години от 1990 г. насам, представят уникално изследване на въпросите, свързани с качеството на труда. &ова четвърто проучване представя становищата на работещите по широк кръг от проблеми, включително организацията на работа, работното време, равните възможности, обучението, здравето, благосъстоянието и удовлетворението от работата.Публикувано: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  етвърто европейско проучване на условията на труд: резюме

  Authors: 
  Eurofound

  аботата представлява съществена част от живота на повечето европейци. олитиката на вропейския съюз признава, че разбирането на условията на труд на хората от различните държави в целия вропейски съюз е от основно значение за постигане на по-добро качество на работата, по- висока производителност и повишаване на заетостта – това са така наречените цели на #исабонската стратегия. вропейските проучвания на условията на труд, провеждани от $ондацията на всеки пет години от 1990 г. насам, представят уникално изследване на въпросите, свързани с качеството на труда. &ова четвърто проучване представя становищата на работещите по широк кръг от проблеми, включително организацията на работа, работното време, равните възможности, обучението, здравето, благосъстоянието и удовлетворението от работата.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар