етвърто европейско проучване на условията на труд: резюме

Résumé
Публикувано
19 March 2008
pdf
Formats and languages
 • Свали
Автор(и): 
Eurofound

Обзор

аботата представлява съществена част от живота на повечето европейци. олитиката на вропейския съюз признава, че разбирането на условията на труд на хората от различните държави в целия вропейски съюз е от основно значение за постигане на по-добро качество нRead more
аботата представлява съществена част от живота на повечето европейци. олитиката на вропейския съюз признава, че разбирането на условията на труд на хората от различните държави в целия вропейски съюз е от основно значение за постигане на по-добро качество на работата, по- висока производителност и повишаване на заетостта – това са така наречените цели на #исабонската стратегия. вропейските проучвания на условията на труд, провеждани от $ондацията на всеки пет години от 1990 г. насам, представят уникално изследване на въпросите, свързани с качеството на труда. &ова четвърто проучване представя становищата на работещите по широк кръг от проблеми, включително организацията на работа, работното време, равните възможности, обучението, здравето, благосъстоянието и удовлетворението от работата.Публикувано: 12 April, 2007
Read less

Formats and languages

 • Свали
 • Доклад

  Референтен №: 
  ef0678
  Catalogue info

  етвърто европейско проучване на условията на труд: резюме

  Автор(и): 
  Eurofound

  аботата представлява съществена част от живота на повечето европейци. олитиката на вропейския съюз признава, че разбирането на условията на труд на хората от различните държави в целия вропейски съюз е от основно значение за постигане на по-добро качество на работата, по- висока производителност и повишаване на заетостта – това са така наречените цели на #исабонската стратегия. вропейските проучвания на условията на труд, провеждани от $ондацията на всеки пет години от 1990 г. насам, представят уникално изследване на въпросите, свързани с качеството на труда. &ова четвърто проучване представя становищата на работещите по широк кръг от проблеми, включително организацията на работа, работното време, равните възможности, обучението, здравето, благосъстоянието и удовлетворението от работата.

  Форми

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар