Kромени с течение на времето: първи резултати от петото Cвропейско проучване на условията на труд - резюме

Résumé
Публикувано
16 February 2012
Formats
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Обзор

Eзследването на промените (или липсата на промени) в условията на труд може да хвърли светлина върху постигнатия напредък към реализирането на тези цели на политиката, както и да предостави данни за влиянието, което оказват движещите фактори на промените, като глобализацията, технологичното развитие, по-гъвкавите форми на работна организация, застаряването на населението в Cвропа и увеличаването на броя на домакинствата с две лица, които получават доходи от трудова дейност, върху начина, по който хората работят и биват наемани на работа. Nези първи констатации от проведеното от Eurofound пето Cвропейско проучване на условията на труд (EWCS) представляват първоначален преглед на някои от основните промени в областта на условията на труд, настъпили с времето.Изтегляне PDF: BG (pdf 257.98 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Kромени с течение на времето: първи резултати от петото Cвропейско проучване на условията на труд - резюме

  Authors: 
  Eurofound

  Eзследването на промените (или липсата на промени) в условията на труд може да хвърли светлина върху постигнатия напредък към реализирането на тези цели на политиката, както и да предостави данни за влиянието, което оказват движещите фактори на промените, като глобализацията, технологичното развитие, по-гъвкавите форми на работна организация, застаряването на населението в Cвропа и увеличаването на броя на домакинствата с две лица, които получават доходи от трудова дейност, върху начина, по който хората работят и биват наемани на работа. Nези първи констатации от проведеното от Eurofound пето Cвропейско проучване на условията на труд (EWCS) представляват първоначален преглед на някои от основните промени в областта на условията на труд, настъпили с времето.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар