Kромени с течение на времето: първи резултати от петото Cвропейско проучване на условията на труд - резюме

Résumé
Публикувано
16 February 2012
pdf
Форми
Автор(и): 
Eurofound

Обзор

Eзследването на промените (или липсата на промени) в условията на труд може да хвърли светлина върху постигнатия напредък към реализирането на тези цели на политиката, както и да предостави данни за влиянието, което оказват движещите фактори на промените, като глобализацията, технологичното развитие, по-гъвкавите форми на работна организация, застаряването на населението в Cвропа и увеличаването на броя на домакинствата с две лица, които получават доходи от трудова дейност, върху начина, по който хората работят и биват наемани на работа. Nези първи констатации от проведеното от Eurofound пето Cвропейско проучване на условията на труд (EWCS) представляват първоначален преглед на някои от основните промени в областта на условията на труд, настъпили с времето.Изтегляне PDF: BG (pdf 257.98 Kb) Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  8
  Референтен №: 
  ef1074
  Catalogue info

  Kромени с течение на времето: първи резултати от петото Cвропейско проучване на условията на труд - резюме

  Автор(и): 
  Eurofound

  Eзследването на промените (или липсата на промени) в условията на труд може да хвърли светлина върху постигнатия напредък към реализирането на тези цели на политиката, както и да предостави данни за влиянието, което оказват движещите фактори на промените, като глобализацията, технологичното развитие, по-гъвкавите форми на работна организация, застаряването на населението в Cвропа и увеличаването на броя на домакинствата с две лица, които получават доходи от трудова дейност, върху начина, по който хората работят и биват наемани на работа. Nези първи констатации от проведеното от Eurofound пето Cвропейско проучване на условията на труд (EWCS) представляват първоначален преглед на някои от основните промени в областта на условията на труд, настъпили с времето.

  Форми

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар