Въздействие на рецесията върху политиките за управление на възрастта (резюмe)

Résumé
Публикувано
22 March 2012
pdf
Formats and languages
 • Свали
Автор(и): 
van Stolk, Chris

Обзор

В проучването на Eurofound относно „Преструктуриране по време на рецесия и участие на работната сила“ се изследват практиките на дружествата за управление на възрастта с оглед на преструктурирането, осъществявано по време на рецесията. В проучването се разгRead more
В проучването на Eurofound относно „Преструктуриране по време на рецесия и участие на работната сила“ се изследват практиките на дружествата за управление на възрастта с оглед на преструктурирането, осъществявано по време на рецесията. В проучването се разглеждат политиките по отношение на задържането на по-възрастните работници (над 50 г.) на работа на национално равнище и на равнище организации в девет държави-членки на Европейския съюз (ЕС): Австрия, Белгия, Чешката република, Унгария, Латвия, Нидерландия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.


Read less

Formats and languages

 • Свали
 • Доклад

  Референтен №: 
  ef1175
  Catalogue info

  Въздействие на рецесията върху политиките за управление на възрастта (резюмe)

  Автор(и): 
  van Stolk, Chris

  В проучването на Eurofound относно „Преструктуриране по време на рецесия и участие на работната сила“ се изследват практиките на дружествата за управление на възрастта с оглед на преструктурирането, осъществявано по време на рецесията. В проучването се разглеждат политиките по отношение на задържането на по-възрастните работници (над 50 г.) на работа на национално равнище и на равнище организации в девет държави-членки на Европейския съюз (ЕС): Австрия, Белгия, Чешката република, Унгария, Латвия, Нидерландия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

  Форми

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар