Трето проучване на европейските дружества: Първи констатации

В третото проучване на европейските дружества (ECS) са изложени практиките в обектите с 10 или повече служители в целия ЕС-28, както и в бившата Югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Турция. Общо над 30 000 обекта бяха анкетирани от Gallup Europe при размер на целевата извадка на държава от 300 до 1650. Темите включват организацията на труда, практиките в областта на човешките ресурси (ЧР), участието на работниците и служителите в управлението и социалния диалог, както и начина, по който тези практики подкрепят „интелигентния растеж“.Изтегляне PDF: BG (pdf 1396.06 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар