Първи констатации: Шесто европейско проучване на условията на труд

Résumé
Публикувано
23 November 2015
Formats and languages
 • PDF
Authors: 
Eurofound

Обзор

В шестото европейско проучване на условията на труд (ЕWCS) е представена разнородната картина на трудеща се Европа в течение на времето и за различни държави, професии, полове и възрастови групи. Констатациите подчертават сложната реалност, пред която са изправени лицата, вземащи политически решения в Европа, в усилията си да изградят справедлива и конкурентоспособна Европа. Констатациите привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за посрещане на днешните предизвикателства.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  EF1568
  ISBN: 
  978-92-897-1429-7
  Catalogue: 
  TJ-01-15-746-BG-N
  DOI: 
  10.2806/59106
  Catalogue info

  Първи констатации: Шесто европейско проучване на условията на труд

  Authors: 
  Eurofound

  В шестото европейско проучване на условията на труд (ЕWCS) е представена разнородната картина на трудеща се Европа в течение на времето и за различни държави, професии, полове и възрастови групи. Констатациите подчертават сложната реалност, пред която са изправени лицата, вземащи политически решения в Европа, в усилията си да изградят справедлива и конкурентоспособна Европа. Констатациите привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за посрещане на днешните предизвикателства.

   

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар