Първи констатации: Шесто европейско проучване на условията на труд

PDF version Printer-friendly version

В шестото европейско проучване на условията на труд (ЕWCS) е представена разнородната картина на трудеща се Европа в течение на времето и за различни държави, професии, полове и възрастови групи. Констатациите подчертават сложната реалност, пред която са изправени лицата, вземащи политически решения в Европа, в усилията си да изградят справедлива и конкурентоспособна Европа. Констатациите привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за посрещане на днешните предизвикателства.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely