Първи констатации: Шесто европейско проучване на условията на труд

В шестото европейско проучване на условията на труд (ЕWCS) е представена разнородната картина на трудеща се Европа в течение на времето и за различни държави, професии, полове и възрастови групи. Констатациите подчертават сложната реалност, пред която са изправени лицата, вземащи политически решения в Европа, в усилията си да изградят справедлива и конкурентоспособна Европа. Констатациите привличат вниманието към набора и обхвата от мерки, които политическите дейци могат да разработят за посрещане на днешните предизвикателства.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар