ОТ КРИЗА КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧЕТИРИГОДИШНА: По-обосновани политики за конкурентоспособна и справедлива Европа

Work programme
Публикувано
20 November 2012
pdf
Formats and languages
Автор(и): 
Eurofound

Обзор

Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) започва нова четиригодишна работна програма в контекста на едни от най-сериозните предизвикателства, пред които Европа се е изправяла. Съставени в този социален и икономически контекст и с тези ключови задачи на челно място, приоритетите на програмата отразяват ясно както непосредственото предизвикателство във връзка с преодоляването на кризата, така и средносрочната амбиция за постигане на напредък към изграждане на конкурентоспособна и справедлива Европа — и това разбира се е част от общата амбиция за връщане на Европа „на правилния път“. Като се основава на над 30 години изследвания и експертни знания в служба на лицата, които вземат решения в Европа — институциите на ЕС, националните правителства и социалните партньори — настоящата програма представя стратегическата рамка за дейността на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода между 2013 и 2016 г.Изтегляне PDF: BG (pdf 729.73 Kb) Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  32
  Референтен №: 
  ef1252
  Catalogue info

  ОТ КРИЗА КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧЕТИРИГОДИШНА: По-обосновани политики за конкурентоспособна и справедлива Европа

  Автор(и): 
  Eurofound

  Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) започва нова четиригодишна работна програма в контекста на едни от най-сериозните предизвикателства, пред които Европа се е изправяла. Съставени в този социален и икономически контекст и с тези ключови задачи на челно място, приоритетите на програмата отразяват ясно както непосредственото предизвикателство във връзка с преодоляването на кризата, така и средносрочната амбиция за постигане на напредък към изграждане на конкурентоспособна и справедлива Европа — и това разбира се е част от общата амбиция за връщане на Европа „на правилния път“. Като се основава на над 30 години изследвания и експертни знания в служба на лицата, които вземат решения в Европа — институциите на ЕС, националните правителства и социалните партньори — настоящата програма представя стратегическата рамка за дейността на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода между 2013 и 2016 г.

  Форми

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар