Европейски условия на труд Изследване 2020 г.

Работата на терен за EWCS 2020 е спряна поради пандемията от COVID-19

На 3 февруари 2020 г. Eurofound започна работа на терен за най-новото издание на своето представително Европейско проучване на условията на труд (EWCS). Само след седем седмици Агенцията беше принудена да прекрати първоначалните дейности на терен, включващи присъствени анкети, поради пандемията от COVID-19. Eurofound ще предостави своевременно някои допълнителни документи, например методологичните доклади и въпросника на проучването.

От март до юли 2021 г. Eurofound ще проведе нови дейности на терен за EWCS, като за пръв път ще бъдат използвани телефонни анкети с помощта на компютър (CATI).

За повече информация относно EWCS се свържете със Sophia MacGoris (тел.: + 353 1 204 3100, ел. поща smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар