Достъп до данните

Достъп до данните

Политика на Eurofound е да предоставя свободен достъп на обществеността до въпросниците и базите данни. Достъпът до въпросниците се предоставя след приключване на работата на терен по проучването. Достъпът до базите данни се предоставя не по-късно от две години след приключване на работата на терен.

Въпросници

Най-новите налични въпросници са:

Връзки към въпросниците за предишни издания на съответното проучване могат да се намерят на страниците на конкретното издание.

Бази данни от проучванията

Базите данни на Eurofound и съпътстващите материали се съхраняват в Архива на данни на Обединеното кралство (UKDA) в Есекс, Обединеното кралство, и се разпространяват в интернет чрез Economic and Social Data Service (ESDS) International.

Достъпът до данните е безплатен за всички регистрирани потребители, които възнамеряват да ги използват с нестопанска цел. Исканията за използване с търговска цел се препращат за разрешение към Eurofound.

Всеки, който желае да използва данни от проучванията на Eurofound , трябва да изпълни следната процедура:

  1. Влезте в уебсайта на ESDS. Намерете проучванията, като щракнете върху „Micro data“ в лявата лента, след което щракнете върху Eurofound
  2. На страницата на Eurofound щракнете върху името на съответното проучване за повече информация за базите данни
  3. Щракнете върху „Download/order“. След това трябва да се регистрирате в базата с потребителско име и парола:
    • Ако сте от университет или колеж от Обединеното кралство, може да влезете с потребителското име и паролата, които използвате за достъп до вътрешните услуги на вашата институция.
    • Всеки друг трябва да попълни формуляр с искане за потребителско име и парола за UK Data Archive на: http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.