Проучване на европейските дружества — Визуализация на данните

Проучването на европейските дружества (ECS) за 2019 г., проведено съвместно от Eurofound и Cedefop, дава представа за практиките на работното място по отношение на организацията на труда, управлението на човешките ресурси, използването на умения и стратегиите по отношение на уменията, както и прякото и непрякото участие на служителите в европейските предприятия.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.