Проучване на европейските дружества (ECS) 2009 — Практики по отношение на човешките ресурси

Практики по отношение на човешките ресурси

  • Наемането на персонал на срочен трудов договор се е утвърдило като общоприета практика в повече от половината (54%) от всички предприятия, обхванати от ECS 2009.
  • Малко повече от една пета от предприятията са наемали работници от агенции за временна заетост в 12-месечния период преди анкетата за проучването.
  • Малко повече от четири от всеки пет предприятия в Европейския съюз посочват, че работата в екип е важна характеристика на организацията на работата.
  • Три от всеки четири предприятия проверяват систематично нуждата от допълнително обучение. Това обаче не означава, че се провежда допълнително обучение.

Забележка: видеоматериалът е само на английски език.