Проучване на европейските дружества (ECS) 2009 — Променливо възнаграждение

Променливо възнаграждение и финансово участие

  • В една трета от предприятията в ЕС с 10 или повече служители се използва система на заплащане, която зависи отчасти от индивидуалното изпълнение. Засегнати са малко повече от половината (53%) от всички служители. Над половината от представителите на служителите (54%) широко подкрепят тези схеми, като се наблюдават големи разлики между страните.
  • Съгласно данните от ECS 14% от всички частни предприятия с 10 или повече служители в ЕС понастоящем практикуват някаква форма на схема за участие в печалбите. Най-голяма степен на разпространение на такива схеми се съобщава за Франция, където повече от една трета (35%) от всички частни дружества прилагат схеми за участие в печалбите.

Забележка: видеоматериалът е само на английски език.