Европейско проучване на качеството на живот 2007

PDF version Printer-friendly version

Второто европейско проучване на качеството на живот на Eurofound (EQLS), проведено през 2007 г., предлага широк преглед на разнообразната социална действителност в 27-те държави-членки, а също в Норвегия и страните кандидатки Турция, Македония и Хърватия.

Много от въпросите, включени в първото EQLS през 2003 г., са зададени отново и обхващат теми като заетост, доходи, образование, жилища, семейство, здраве, баланс между професионалния и личния живот, удовлетворение от живота и субективна преценка за качеството на обществото. Въз основа на двете бази данни изследователският екип ще установи как се е променил животът на хората през периода между двете проучвания.

Данните от EQLS и други помощни източници захранват също електронната база данни на Eurofound за статистическите показатели за качеството на живот (EurLIFE).

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely