EQLS 2007: Вторичен анализ

През 2008 г. Eurofound възложи вторични анализи на данните от EQLS по основни теми на политиката. Готови са докладите от вторичния анализ по следните теми:

Всички доклади са достъпни само на английски език.

Последният доклад от вторичен анализ под заглавие „Качество на живот в етническите квартали в Европа“ се очаква да бъде публикуван през 2011 г.