EQLS 2016 - Въпросник

Висококачественият въпросник е ключов елемент на успешното проучване. Затова Eurofound прави сериозни инвестиции в разработването и превеждането на своите въпросници.

Съдържание

В EQLS за 2016 г. има общо 104 въпроса и 262 елемента. Въпросникът от предходното проучване беше проверен чрез консултации както с участниците в политиката, така и с експертите, извършващи изследвания на проучванията. Около 66 % от въпросника на EQLS за 2011 г. са запазени за въпроси, отразяващи развитието, докато 51 % от въпросника на EQLS за 2016 г. се състои от въпроси, отразяващи сравнението с предходни етапи.

Въпросникът на EQLS за 2016 г. поставя значителен акцент върху обществените услуги: здравеопазване, дългосрочни грижи, детски заведения и училища, както и върху измерването на различни аспекти на качеството като справедлив достъп, съоръжения, персонал и информация, достъпна за гражданите. Също така въпросникът беше преработен, за да се подобри позиционирането на субективните блага, така че въпросите за тях да бъдат в началото на интервюто, с цел избягване на потенциално влияние от размислите по други теми.

Интерактивният data explorer предоставя информация за избрани въпроси от проучването.

Превод

Въпросникът на EQLS за 2016 г. е на английски език и има езикови версии.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар