Нови форми на заетост

24 April 2020

Социалните, икономическите и технологичните промени в Европа създадоха нови форми на заетост в целия континент. Много от тях са много различни от традиционната „работа“. Те видоизменят традиционните лични (персонални) взаимоотношения мRead more

Социалните, икономическите и технологичните промени в Европа създадоха нови форми на заетост в целия континент. Много от тях са много различни от традиционната „работа“. Те видоизменят традиционните лични (персонални) взаимоотношения между работодател и работник. Освен това те се характеризират с неконвенционални модели на работа и работни места.

Read less

Recent updates

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

This flagship publication provides an overview of developments in Europe in the wake of the global financial crisis, as...

COVID-19 could permanently change teleworking in Europe

The coronavirus (COVID-19) pandemic presents unprecedented health, social and economic challenges for Europe, and has...

Scenarios for platform work in the digital age

What direction must platform work take to provide decent work and support thriving businesses simultaneously? This...
Forthcoming

EU context

Top

Политиците в ЕС се интересуват от наRead more

Политиците в ЕС се интересуват от начина, по който тези нови форми на заетост могат да помогнат за изграждането на по-гъвкав и приобщаващ пазар на труда. Обсъждането също така разглежда въпроса как да се легализират недекларираните практики на заетост и как да се осигури адекватна социална закрила и приемливи условия на труд. От ключово значение в дебата е как да се избегне ситуация, при която тези нови форми са по-неблагоприятни за работещите, отколкото по-утвърдените видове заетост.

За тристранния социален форум през 2011 г. относно изпълнението на водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ на стратегията „Европа 2020“ в основната си бележка Европейската комисия повдигна въпроса за условията на труд. В съобщението си от 2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места“ Комисията изтъкна своя приоритет да възстанови динамиката на пазарите на труда. В съответствие с този приоритет Eurofound стартира проект за очертаване на нови форми на заетост в Европейския съюз и Норвегия.

Дейност на Eurofound

За да запълни съществуващите пропуски в знанията, през 2013 г. Eurofound започна да проучва характеристиките на възникващите форми на заетост в държавите — членки на ЕС. Освен това изследването разглежда и последиците за условията на труд и пазара на труда.

Основни приноси

Eurofound проведе общоевропейско систематизиране с цел да идентифицира нововъзникващите тенденции. Това доведе до категоризирането на деветте широки типа нови форми на заетост, които са нови или придобиват все по-голяма важност в европейските държави членки от 2000 г. насам. Редица изследвания на конкретни случаи, проведени като част от проучването, показват как тези нови форми на заетост функционират в държавите членки и тяхното въздействие върху условията на труд и пазара на труда.

Eurofound продължава да изследва по-задълбочено някои от установените нови тенденции. Изследванията през 2016 г. разглеждат по-специално печелившия потенциал на стратегическото споделяне на служители както за работодателите, така и за служителите.

Съвместно проучване на Eurofound и Международната организация на труда (МОТ) анализира последиците от работата от разстояние и работата с ИКТ мобилни устройства (T/ICTM) върху пазара на труда. 

Ресурси

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (44)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work