Нови форми на заетост

3 March 2021

Социалните, икономическите и технологичните промени в Европа създадоха нови форми на заетост в целия континент. Много от тях са много различни от традиционната „работа“. Те видоизменят традиционните лични (персонални) взаимоотношения мRead more

Социалните, икономическите и технологичните промени в Европа създадоха нови форми на заетост в целия континент. Много от тях са много различни от традиционната „работа“. Те видоизменят традиционните лични (персонални) взаимоотношения между работодател и работник. Освен това те се характеризират с неконвенционални модели на работа и работни места.

Read less

Последни актуализации

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

New forms of employment in Europe – How new is new?

Standard employment is not simply being replaced by non-standard work; employment is becoming more diverse, and policy...

New forms of employment: 2020 update

Although standard employment (generally full-time and permanent) remains the dominant employment type across the EU,...

EU context

Top

Политиците в ЕС се интересуват от наRead more

Политиците в ЕС се интересуват от начина, по който тези нови форми на заетост могат да помогнат за изграждането на по-гъвкав и приобщаващ пазар на труда. Обсъждането също така разглежда въпроса как да се легализират недекларираните практики на заетост и как да се осигури адекватна социална закрила и приемливи условия на труд. От ключово значение в дебата е как да се избегне ситуация, при която тези нови форми са по-неблагоприятни за работещите, отколкото по-утвърдените видове заетост.

За тристранния социален форум през 2011 г. относно изпълнението на водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ на стратегията „Европа 2020“ в основната си бележка Европейската комисия повдигна въпроса за условията на труд. В съобщението си от 2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места“ Комисията изтъкна своя приоритет да възстанови динамиката на пазарите на труда. В съответствие с този приоритет Eurofound стартира проект за очертаване на нови форми на заетост в Европейския съюз и Норвегия.

Дейност на Eurofound

За да запълни съществуващите пропуски в знанията, през 2013 г. Eurofound започна да проучва характеристиките на възникващите форми на заетост в държавите — членки на ЕС. Освен това изследването разглежда и последиците за условията на труд и пазара на труда.

Основни приноси

Eurofound проведе общоевропейско систематизиране с цел да идентифицира нововъзникващите тенденции. Това доведе до категоризирането на деветте широки типа нови форми на заетост, които са нови или придобиват все по-голяма важност в европейските държави членки от 2000 г. насам. Редица изследвания на конкретни случаи, проведени като част от проучването, показват как тези нови форми на заетост функционират в държавите членки и тяхното въздействие върху условията на труд и пазара на труда.

Eurofound продължава да изследва по-задълбочено някои от установените нови тенденции. Изследванията през 2016 г. разглеждат по-специално печелившия потенциал на стратегическото споделяне на служители както за работодателите, така и за служителите.

Съвместно проучване на Eurofound и Международната организация на труда (МОТ) анализира последиците от работата от разстояние и работата с ИКТ мобилни устройства (T/ICTM) върху пазара на труда. 

Ресурси

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
  • Publications (50)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work