Kdo jsme

Poslání

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní agenturou Evropské unie, jejíž úlohou je poskytovat poznatky s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik. Nadace Eurofound byla zřízena v roce 1975 nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 a jejím úkolem je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

Úloha

Úlohou nadace Eurofound je poskytovat informace, rady a odborné poznatky – o pracovních podmínkách a udržitelné práci, pracovněprávních vztazích, změnách na trhu práce a kvalitě života a veřejných službách – klíčovým aktérům v oblasti sociální politiky EU na základě srovnávacích informací, výzkumu a analýzy.

Organizace

V čele nadace Eurofound stojí výkonný ředitel, který je podřízen správní radě (bývalé řídící radě). Zástupce ředitele je podřízen řediteli. Správní radu tvoří zástupci vlád a sociálních partnerů (zaměstnavatelů a odborů) v členských státech EU, zástupci Evropské komise a jeden nezávislý odborník jmenovaný Evropským parlamentem. Správní rada určuje strategické zaměření činností nadace Eurofound.

Nadace Eurofound rovněž provozuje styčnou kancelář v Bruselu, která má za úkol jednak posilovat viditelnost a dopad výzkumu nadace na úrovni EU, a jednak monitorovat vývoj v oblasti tvorby politik.

Přibližně 100 zaměstnanců pochází z celé řady členských států. Mohou se pochlubit širokou škálou odborných zkušeností a pocházejí z nejrůznějších oborů. Omezený počet odborníků je příležitostně vysílán z vnitrostátních orgánů státní správy.

Kanceláře nadace Eurofound se nacházejí uvnitř a v okolí historické budovy ze 17. století Loughlinstown House v Dublinu v Irsku.

Cílová skupina

Nadace Eurofound se snaží podporovat činnosti orgánů EU, vlád, zaměstnavatelů, odborových svazů a organizací občanské společnosti v oblasti tvorby politik.