Kdo jsme

Poslání

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní agenturou Evropské unie, jejíž úlohou je poskytovat poznatky na podporu vývoje lépe informovaných politik v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti a práce. Nadace Eurofound byla zřízena v roce 1975 nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 a jejím úkolem je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Nové zakládající nařízení bylo přijato dne 20. prosince 2018 a vstoupilo v platnost dne 20. února 2019.

Úloha

Nadace Eurofound poskytuje informace, poradenství a odborné poznatky v oblasti pracovních podmínek a udržitelné práce, vztahů mezi sociálními partnery a sociálního dialogu, zaměstnanosti a trhů práce a rovněž životních podmínek a kvality života. Jejím cílem je podporovat orgány, instituce a jiné subjekty EU, členské státy a sociální partnery při vytváření a provádění sociálních politik a politik zaměstnanosti, jakož i při rozvoji sociálního dialogu založeného na srovnávacích informacích, výzkumu a analýze.

Organizace

Vedením nadace Eurofound je pověřen výkonný ředitel, který je podřízen správní radě . Současným výkonným ředitelem je Ivailo Kalfin. Řediteli je podřízena zástupkyně ředitele, Maria Jepsen. Správní radu tvoří zástupci vlád a sociálních partnerů (zaměstnavatelů a odborů) v členských státech EU, zástupci Evropské komise a nezávislý odborník jmenovaný Evropským parlamentem. Správní rada určuje strategické zaměření činností nadace Eurofound.

Nadace Eurofound rovněž provozuje styčnou kancelář v Bruselu , která má za úkol jednak posilovat viditelnost a dopad výzkumu nadace na úrovni EU, a jednak sledovat vývoj v oblasti tvorby politik.

V nadaci pracuje přibližně 100 zaměstnanců z celé řady členských států, kteří mají bohaté odborné znalosti a zkušenosti z nejrůznějších oborů. Do nadace jsou příležitostně vysíláni odborníci z vnitrostátních správních orgánů.

Kanceláře nadace Eurofound se nacházejí v historické budově ze 17. století Loughlinstown House v irském Dublinu a v jejím přilehlém okolí.

Cílová skupina

Nadace Eurofound se snaží podporovat činnosti orgánů EU, vlád, zaměstnavatelů, odborových svazů a organizací občanské společnosti v oblasti tvorby politik.