Přístup k interním dokumentům

Veřejnost může požádat o přístup k dokumentům nadace Eurofound. Poskytnutí přístupu veřejnosti ke svým interním dokumentům vnímá nadace Eurofound jako důležitý prvek své širší informační politiky, jejímž cílem je podání co nejúplnějšího přehledu o činnosti nadace.

Působnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise byla rozšířena na agentury EU v září 2003. V březnu 2004 přijala správní rada (dříve řídící rada) nadace Eurofound prováděcí pravidla (91kb, pdf) k tomuto nařízení.

Obecně řečeno nařízení stanoví, že veřejnost má právo na přístup k interním, nezveřejněným dokumentům nadace Eurofound s výhradou zásad, podmínek a omezení definovaných v tomto nařízení.
K identifikaci dokumentů, které mohou být předmětem zájmu veřejnosti, zavádí toto nařízení rejstřík veřejných dokumentů s přímými odkazy na samotné dokumenty, a to v co nejširším měřítku.

Dokumenty nadace Eurofound dostupné on-line

Historické archivy nadace Eurofound jsou k dispozici pro výzkumné pracovníky v historických archivech Evropské unie v rámci Evropského univerzitního institutu ve Florencii.

Žádosti o ostatní dokumenty nadace Eurofound

Je možné požádat o přístup i k ostatním dokumentům. Níže uvedená stručná příručka vysvětluje, jak můžete uplatňovat své právo na přístup k dokumentům.

Žádosti o ostatní dokumenty je třeba podat vedoucímu správního oddělení v písemné podobě (dopisem, faxem nebo e-mailem), přičemž je nutné jasně uvést, že žádost je podána v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001. Uveďte co nejpřesněji předmět svojí žádosti a poskytněte co nejvíce informací, aby bylo možné identifikovat požadované dokumenty.

Poštovní adresa nadace Eurofound:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Co. Dublin, D18 KP65
Irsko

Chcete-li požádat o dokumenty prostřednictvím e-mailu, pošlete svou žádost na adresu publicaccess@eurofound.europa.eu. Žádosti můžete posílat také faxem, a to na číslo +353 1 282 6456.
Mějte na paměti, že dokumenty mohou být označeny jako důvěrné nebo jako dokumenty s omezeným přístupem, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit zájmy jednotlivců nebo subjektů ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001. Viz níže uvedená vnitřní pravidla nadace Eurofound pro klasifikaci dokumentů.