Styčná kancelář v Bruselu

Úloha

Styčná kancelář v Bruselu přispívá ke strategickému řízení a celkové komunikační politice nadace Eurofound vůči jejím zúčastněným stranám na úrovni EU.

Jejím posláním je:

  • posílit viditelnost a dopad výzkumu nadace Eurofound na tvorbu politik na úrovni EU rozvojem a rozšiřováním spolupráce s orgány EU (Evropská komise, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) a s představiteli sociálních partnerů a občanské společnosti. Tato spolupráce může mít podobu žádostí o poskytnutí informací ad-hoc na základě existujících údajů nadace,
  • sledovat vývoj v oblasti tvorby politik EU za nadaci Eurofound.

Tým styčné kanceláře v Bruselu tvoří vedoucí kanceláře Pierre Baussand a informační úředníci Marina Patriarka a Yolanda Torres Revenga.

Kontaktní údaje

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brusel
Belgie

E-mail: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu