Informační centrum

Informační centrum poskytuje zaměstnancům, výzkumným pracovníkům a návštěvníkům nadace přístup k vlastním a externím informačním zdrojům nadace Eurofound. Centrum využívá specializované knihovnické služby, aby zajistilo rychlý přístup k informačním zdrojům, jako jsou bibliografické databáze, denní tisk a zpravodaje EU, elektronické časopisy a referenčních materiály. Tyto informace jsou návštěvníkům a zaměstnancům nadace dostupné prostřednictvím intranetu nadace Eurofound.

Výsledky práce nadace jsou veřejně přístupné a jsou k dispozici všem zájemcům, kteří mohou využívat veškeré zdroje Informačního centra (po sjednání návštěvy) nebo internetové služby nadace. Zájemci o návštěvu v Informačním centru se mohou obrátit na kontaktní osobu Jan Vandamme.