Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

  • Po zrušení omezení volného pohybu osob lidé v celé Evropě zaznamenali zlepšení své celkové situace, přičemž v červenci bylo ve srovnání s dubnem hlášeno navýšení počtu pracovních hodin a nižší úroveň nejistoty zaměstnání. Mezi určitými skupinami v celé EU však vznikly značné nerovnosti.
  • Navzdory tomu, že v mnoha zemích byla rychle zavedena opatření na podporu osob, které přišly o zaměstnání, více než polovina nezaměstnaných respondentů od začátku pandemie COVID-19 neobdržela žádnou oficiální finanční podporu, v důsledku čehož bylo mnoho lidí nuceno spoléhat se na neformální podporu. Počet osob, které uváděly, že obtížně vycházejí s penězi, byl nejvyšší mezi nezaměstnanými respondenty, přičemž v červenci jich bylo ve srovnání s osobami v domácnostech pracujících dvakrát tolik.
  • Opatření finanční podpory zavedená během pandemie se ukázala jako účinná a omezila finanční potíže každého pátého respondenta, který získal nějakou formu podpory. Největší prospěch z podpory příjmu i z opatření na podporu podniků měly osoby samostatně výdělečně činné . Tyto osoby se domnívají se, že jejich finanční situace byla v červenci výrazně lepší než v dubnu.
  • Z výsledků průzkumu vyplývá, jak se během pandemie nadále zhoršovala situace nezaměstnaných. Jejich finanční vyhlídky zůstávají obzvláště bezútěšné, což poukazuje na naléhavou potřebu odpovídajících opatření sociální ochrany, protože rostoucí počet uchazečů o zaměstnání uvádí, že má problémy s placením účtů.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.