Finanční situace a zajištění během pandemie COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, past and future financial situation, financial fragility and housing insecurity. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

 • Kvůli neúměrnému dopadu pandemie na zranitelné skupiny se prohlubují stávající nerovnosti. Ze zjištění vyplývá, že u lidí, kteří se již nacházeli v nejisté situaci, se dále prohloubily potíže vystačit s příjmem.

 • S cílem zabránit dalšímu zhoršování situace osob, které byly dopadem krize zasaženy nejznatelněji, budou muset tvůrci politik uplatnit ucelený přístup k poskytování podpory. Nepodaří-li se zabránit neustálému prohlubování nerovností mezi občany a mezi členskými státy, hrozí další narušení důvěry Evropanů v jejich instituce, jakož i posílení politické nespokojenosti.  

 • Je zajímavé, že pro mnoho Evropanů jsou finanční vyhlídky optimističtější. V sedmi členských státech je pesimismus ohledně budoucnosti nižší než v létě 2020. Nejistota zaměstnání je také nižší než na začátku pandemie, je ovšem vyšší než v červenci 2020.  

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.