Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

  • Pokud jde o důvěru v instituce, nejvyšší míra důvěry je hlášena u systémů zdravotní péče , a to ve srovnání s ostatními oblastmi, jako jsou sdělovací prostředky, vnitrostátní vlády a EU. Zároveň jsou to zdravotničtí pracovníci, kteří častěji uvádějí, že se cítí emocionálně vyčerpáni , což potvrzuje vysokou míru vystavení zdravotnických pracovníků obtížným a emocionálně náročným situacím během pandemie.
  • Výsledky průzkumu ukazují, jakým způsobem pandemie představuje riziko dalšího prohlubování rozdílů mezi socioekonomickými skupinami a jednotlivými zeměmi. Tyto prohlubující se rozdíly mohou rovněž ovlivnit stabilitu EU a poukazují na potřebu v plné míře provést evropský pilíř sociálních práv a jasně sdělovat uvedená opatření občanům EU.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.