Podpůrná opatření během pandemie COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

 • Spokojenost občanů s podpůrnými krizovými opatřeními se dramaticky snížila, přičemž pocit, že podpůrná opatření jsou spravedlivá, má nyní oproti 22 % v létě 2020 pouze 12 % dotázaných . Počet těch, kteří získání podpory považovali za snadné a účinné, rovněž klesl z 16 % v létě 2020 na 10 % na jaře 2021. Přibližně jednomu z deseti dotázaných byla žádost o finanční podporu zamítnuta. Objevily se značné rozdíly mezi zeměmi: zatímco v Irsku a na Maltě vyjádřilo opatřením podporu až 40 % lidí, v Německu a ve Španělsku opatření vnímá pozitivně méně než 15 % dotázaných.

 • Má-li se důvěra a vnímání spravedlnosti v oblasti poskytování podpory zlepšit, bude zapotřebí jasná komunikace a komplexní informace o poskytování finanční podpory a přístupu k ní. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.