Očkování během pandemie COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

 • Více než čtvrtina lidí žijících v Evropě vyjádřila váhavost vůči očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž muži se ukázali být váhavější (29 %) než ženy (25 %). Hlavním důvodem váhavosti vůči očkování jsou obavy ohledně bezpečnosti (62 %), avšak 44 % těch, kteří uvedli, že váhají, věří, že je riziko onemocnění COVID-19 zveličováno.

 • Váhavost vůči očkování je rovněž pevně spjata s důvěrou a s používáním sociálních médií, přičemž země, které zaznamenávají nízké úrovně důvěry ve vládu, zaznamenávají také vyšší úrovně váhavosti vůči očkování. Ti, kteří s očkováním váhají, také s větší pravděpodobností tráví více času na sociálních médiích a považují je za hlavní zdroj informací. 

 • Zahájení účinné kampaně na podporu očkování je zásadní, máme-li porazit onemocnění COVID-19 a vydat se na cestu k oživení. Vzhledem k tomu, že více než čtvrtina Evropanů s očkováním váhá, však bude k uklidnění obav občanů zapotřebí jasná, transparentní a důsledná komunikace ohledně bezpečnosti očkovacích látek.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.