Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

  • Nejistota zaměstnání poklesla z 15 % v dubnu na 10 % v červenci, u respondentů s pracovní smlouvou na dobu určitou a krátkodobými pracovními smlouvami však nadále ve velké míře přetrvávají obavy , přičemž více než 40 % mužů ve věku 34 až 49 let s pracovní smlouvou na dobu určitou se obává, že by mohli v příštích třech měsících přijít o práci. I přes to, že se počet pracovních hodin celkově zvýšil, třetina respondentů nadále uvádí, že pracuje méně než před pandemií.
  • Více než tři čtvrtiny zaměstnanců v EU chtěli v červenci alespoň příležitostně pokračovat v práci z domova, a to i bez omezení souvisejících s onemocněním COVID-19. Většina pracovníků v EU uvádí pozitivní zkušenosti s prací z domova během pandemie, ale jen velmi málo z nich si přeje pracovat z domova stále, přičemž upřednostňovanou možností je kombinace práce z domova a práce na pracovišti.
  • Častější využívání práce z domova během pandemie poukázalo na stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem. Pro vlády a sociální partnery bude zásadní zavést „právo na odpojení“ s cílem zabránit tomu, aby velké skupiny pracovníků byly ohroženy fyzickým a emocionálním vyčerpáním.
  • Pokud má práce z domova v celé EU pokračovat, musí se sociální partneři snažit zahrnout ustanovení o dobrovolné povaze práce z domova nebo o vhodnosti konkrétních úkolů pro práci z domova do právních rámců či dohod. Rovněž bude důležité vyjasnit, jak mohou zaměstnavatelé přispívat na výdaje spojené s prací z domova, jakož i poskytnout záruky dodržení zásady stejné odměny za stejnou práci a přístupu k odborné přípravě pro osoby, které pracují na dálku.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.