Práce během pandemie COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Klíčová zjištění

  • Ze zjištění vyplývá, že celkový úbytek pracovních míst v EU po roce nadále roste, přičemž téměř 10 % těch, kteří před pandemií měli práci, je nyní nezaměstnaných – což představuje zvýšení z 8 % zaznamenaných v létě 2020 a dvojnásobek hodnoty z jara 2020 (5 %).

  • Na jaře 2021 díky návratu většího počtu pracovníků do kanceláří klesl počet osob pracujících na dálku. Navzdory tomu přání pracovat na dálku nepolevilo, jelikož většina pracovníků v EU se vyjádřila v tom smyslu, že v dlouhodobém horizontu upřednostňuje práci z domova několikrát v týdnu. 

  • Jelikož pracovníci nadále pracují z domova samostatněji a vedoucí pracovníci investují do způsobů, jak to umožnit, krize COVID-19 může být pro mnoho společností příležitostí k dosažení oboustranně přínosného uspořádání.   

  • Pandemie má dopad na ženy v různých oblastech, zároveň však také přináší vítané zviditelnění přetrvávajících genderových nerovností. S uznáním pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči za jejich zásadní přispění ke zvládání situace se také rostoucí měrou dostávají pod drobnohled jejich nízké mzdy a těžké pracovní podmínky.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států.