European Quality of Life Survey 2007

Vybrat otázku

 

 

Vizualizace znázorňuje na mapě procentní podíly odpovědí nebo střední hodnotu u odpovědi na otázku v každé evropské zemi.