Evropský průzkum kvality života 2012

Vybrat otázku

 

 

Vizualizace znázorňuje na mapě procentní podíly odpovědí nebo střední hodnotu u odpovědi na otázku v každé evropské zemi.