Průzkum pracovních podmínek v Evropě (2015)

Vybrat otázku

 

 

Vizualizace ve formě mapy Evropy zobrazí procentuální zastoupení odpovědí podle zemí na mapě.