Průzkum pracovních podmínek v Evropě (2015)

Vybrat otázku

 

 

Vizualizace ve formě mapy Evropy zobrazí procentuální zastoupení odpovědí podle zemí na mapě.


					


				
Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely