Průzkum pracovních podmínek v Evropě – Vizualizace dat

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) nadace Eurofound poskytuje široký přehled o každodenní realitě pracujících mužů a žen napříč zeměmi, profesemi, odvětvími a věkovými skupinami.

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států. 

Vybrat otázku

 

 

Vizualizace ve formě mapy Evropy zobrazí procentuální zastoupení odpovědí podle zemí na mapě.