O EurLIFE

Evropská observatoř kvality života (EurLIFE) je nejnovějším portálem nadace Eurofound, který byl zřízen v roce 2017.

Úloha

Observatoř EurLIFE představuje výsledky analýzy údajů průzkumů a kvalitativní výzkum v oblasti kvality života a veřejných služeb, podporované sítí evropských korespondentů ze všech členských států EU a Norska.

Jejím cílem je pomáhat tvůrcům politik při vytváření lepších životních podmínek pro evropské občany. Výzkum zkoumá vliv, který má kvalita společnosti na pohodu. Zabývá se též přístupem k veřejným službám a jejich kvalitou ve srovnání s realitou stárnoucí a rozmanitější společnosti, rozpočtových omezení a technologických změn. Pravidelný Průzkum kvality života v Evropě (EQLS), prováděný nadací Eurofound, poskytuje komplexní portrét životních podmínek v evropských zemích a je pro observatoř hlavním zdrojem.

Klíčové zaměření

Ve strategickém tématu nadace Eurofound týkajícím se kvality života a veřejných služeb bude observatoř EurLIFE zkoumat v programovém období 2017–2020 dvě hlavní podtémata:

Cílová skupina

Observatoř EurLIFE se snaží poskytovat služby hlavním zúčastněným stranám nadace Eurofound, včetně evropských sociálních partnerů, orgánů EU a vlád členských států, jakož i tvůrcům politik, odborníkům z praxe a organizacím občanské společnosti v oblasti kvality života a veřejných služeb.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář