O středisku EMCC

Evropské středisko pro sledování změn (EMCC) je zdroj informací, jehož úkolem je podporovat pochopení změn ve světě práce, zaměstnanosti, tvorby pracovních míst a restrukturalizace. Bylo zřízeno v roce 2001 v nadaci Eurofound s plnou podporou Evropského parlamentu, Evropské komise a sociálních partnerů.

Úloha

Posláním střediska EMCC je osvětlit hospodářský a sociální vývoj, který je hnací silou změn na evropských trzích práce. Zdůrazňuje úlohu změn v oblasti technologií, výrobních modelů a regulace v souvislosti s vývojem celosvětového hospodářství. Středisko EMCC konkrétně

Klíčové zaměření

Ve strategické tematické oblasti nadace Eurofound týkající se změn na trhu práce se středisko EMCC bude v programovém období 2017–2020 zabývat třemi hlavními podtématy:

Cílová skupina

  • Středisko EMSS se snaží poskytovat služby hlavním zúčastněným stranám nadace Eurofound, včetně evropských sociálních partnerů, orgánů EU a vlád členských států, jakož i tvůrcům politik a odborníkům z praxe v oblasti zaměstnanosti a restrukturalizace.