Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

Annual report
Vydáno
21 Listopad 2011
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).  See also the Restructuring support instruments database. An executive summary is available.
 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  ef1165
  ISBN: 
  978-92-897-1052-7
  Catalogue: 
  TJ-32-11-931-EN-C
  DOI: 
  10.2806/31059
  Catalogue info

  Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

  Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11651
  Catalogue info

  Veřejné nástroje na podporu restrukturalizace v Evropě - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci (ERM) za rok 2011 představuje novou databázi podpůrných opatření veřejných a sociálních partnerů určených k předvídání a řízení restrukturalizace v zemích EU-27 a Norsku. Ačkoli má restrukturalizace hospodářských a lidských zdrojů ve prospěch produktivnějších a rentabilnějších činností zásadní význam pro dynamiku evropského hospodářství, může s sebou nést obtíže pro zaměstnance. Proto je nezbytné, aby příslušné instituce a politiky nejen usnadňovaly potřebné strukturální změny, ale aby také sloužily ke zmírnění negativních dopadů, které může následná úprava trhu práce mít pro podniky i zaměstnance.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.75 Kb)

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář