2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA - Život a práce v Evropě

Annual report
Vydáno
06 Říjen 2011
Authors: 
Eurofound

Souhrn

S potěšením předkládáme naši druhou výroční zprávu Život a práce v Evropě 2010 – pohled z ptačí perspektivy na to, čemu se nadace Eurofound věnovala ve výzkumu zaměřeném na politiku v roce 2010. Přestože si neklademe za cíl představit zde veškerou naši práci vykonanou v loňském roce, přináší výroční zpráva nejdůležitější zjištění některých hlavních proudů našeho výzkumu – zejména výsledky a analýzy našich tří celoevropských průzkumů věnovaných postupům společností, pracovním podmínkám a kvalitě života.Stáhnout PDF: CS (pdf 317.45 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  ef1119
  ISBN: 
  978-92-897-1014-5
  Catalogue: 
  TJ-AD-11-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/18998
  Catalogue info

  2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA - Život a práce v Evropě

  Authors: 
  Eurofound

  S potěšením předkládáme naši druhou výroční zprávu Život a práce v Evropě 2010 – pohled z ptačí perspektivy na to, čemu se nadace Eurofound věnovala ve výzkumu zaměřeném na politiku v roce 2010. Přestože si neklademe za cíl představit zde veškerou naši práci vykonanou v loňském roce, přináší výroční zpráva nejdůležitější zjištění některých hlavních proudů našeho výzkumu – zejména výsledky a analýzy našich tří celoevropských průzkumů věnovaných postupům společností, pracovním podmínkám a kvalitě života.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář