ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Vydáno
5 Listopad 2012
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Souhrn

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  110
  Reference No: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Catalogue: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12611
  Catalogue info

  Zpráva ERM za rok 2012 – Po restrukturalizaci: trhy práce, pracovní podmínky a spokojenost se životem - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Zpráva ERM za rok 2012 se zaměřuje na důsledky restrukturalizace pro zaměstnance. Zkoumá, kteří zaměstnanci ztratili své zaměstnání na začátku hospodářské krize, kteří z nich našli novou práci a jaký dopad měly ztráta zaměstnání a následný návrat do zaměstnání na jejich celkovou životní situaci a spokojenost se životem. Zabývá se také dopadem na pracovní podmínky zaměstnanců, kteří v restrukturalizovaném podniku zůstávají. Obě tyto studie, jak těch, kdo přišli o své pracovní místo, tak těch, kdo na restrukturalizovaném pracovišti zůstali – nebyly nikdy předtím analyzovány pomocí společných a reprezentativních souborů dat zahrnujících celou EU. Zpráva uvádí i přehled nedávných restrukturalizací vypracovaný na základě databáze ERM. Ačkoli se počet případů restrukturalizace uvádějících zrušení pracovních míst snížil z maxima dosaženého v roce 2009, je stále vyšší než počet hlášení nově vytvořených pracovních míst. Několik nedávných případů svědčí o závažných problémech kdysi velmi slibného odvětví alternativních zdrojů energie v Evropě. Ze zjištění vyplývá, že většina nedávno oznámených nově vytvořených pracovních míst připadá na odvětví hotelů a maloobchodu.  Stáhnout PDF: CS (pdf 42.17 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář